Jump to content
 • 0

Polish version not translated


Question

I have version from GOG

Some words in polish ver. is not translated

 

amount (eng)   ilość (pl)   translated but not show in polish in gui file

enchant(eng)   zaklinanie (pl) same

area loot radius (eng) zasięg zbierania łupu (pl)(?) this words is not translated in gui file

memories description is not translated in several areas:

 

 

image.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpg

Edited by damw2303
Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

 

 

What's wrong with Boscy?

 

 

 

Everything. It's sounds like Boscy - "Faboulus".

 

I agree the translation for "Godlike" should be "Bogom Podobni" or if it needs to be 1 word "Bogopodobni" which is grammatically incorrect yet still much better than "Boscy". In short some aspects of the translation still can be improved but the "Godlike" translation and the female class for all npc bug are realy the most hurtfull for me.

Link to post
Share on other sites
 • 0

 

 

 

What's wrong with Boscy?

 

 

 

Everything. It's sounds like Boscy - "Faboulus".

 

I agree the translation for "Godlike" should be "Bogom Podobni" or if it needs to be 1 word "Bogopodobni" which is grammatically incorrect yet still much better than "Boscy". In short some aspects of the translation still can be improved but the "Godlike" translation and the female class for all npc bug are realy the most hurtfull for me.

 

No. Anything please, but not "Bogom Podobni" or "Bogopodobni". The Boscy sound 1,000 times better. Plus, it's almost the exact translation, Anyway  words "fabulous" and "godlike" in the Polish language are synonymous.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
 • 0
screen1.jpg
Missing translations:
"Apply" - "Zastosuj"
"Graphics Quality" - "Jakość grafiki"
and text in prompt
"Adjust the game's graphics quality. Use a lower settings if your game runs slowly." 
"Regulacja jakości grafiki w grze. Użyj niższego ustawienia, jeśli gra działa powoli."
 

screen2.jpg

Missing translations:
"Frame Rate Max" - "Maksymalna ilość klatek"
and text in prompt
"This will set a maximum frame rate the game will run at. Use this setting to set a maximum frame rate the 
game can run at to assist with overheating. This may also be limited by your monitor's refresh rate if vsync is enabled."
 
screen3.jpg
Missing translations:
"Show News" - "Pokaż nowe wiadomości" 
and text in prompt
"If enabled, show the latest news on the Main Menu."- "Jeśli opcja jest włączona, pokazują najnowsze wiadomości w Menu Głównym."
 
screen4.jpg
Missing translations:
"Area Loot Radius (meters)" - "Zasięg obszaru podniesienia łupu (metry)" 
and text in prompt
"Area Loot Radius (meters)."
 
screen5.jpg
Missing translations:
"Voice Frequency" - "Częstotliwość odzywania się"
and text in prompt
"Determines how frequently companions and player characters will play their voice cues." -
"Określa jak często towarzysze i postać gracza wypowiadają swoje kwestie."
 
screen6.jpg
Missing "Tips" translations and any text in "Cyclopedia"
 
screen7.jpg

Missing translations:
"Sell Value (Low to High)" - "Cena sprzedaży (Rosnąco)" or "Wartość sprzedaży (Od najniższej do najwyższej)"
"Sell Value (High to Low)" - "Cena sprzedaży (Malejąco)" or "Wartość sprzedaży (Od najwyższej do najniższej)"
"Enchanments (Low to High)" - "Jakość zaklęcia przedmiotu (Rosnąco)" 
"Enchantments (High to Low)" - "Jakość zaklęcia przedmiotu (Malejąco)"
"Item Type" - "Rodzaj przedmiotu"
And little bug in english version "Enchanments (Low to High)" corret "Enchantments (Low to High)"
 
screen8.jpg
Missing translations:
"Requires:" - "Wymagany:"
"Amount" - "Ilość"
 
screen9.jpg
Missing translations:
"NEWS" - "Nowe wiadomości"
"Close" - "Zamknij"

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 0

 

 

 

 

What's wrong with Boscy?

 

 

 

Everything. It's sounds like Boscy - "Faboulus".

 

I agree the translation for "Godlike" should be "Bogom Podobni" or if it needs to be 1 word "Bogopodobni" which is grammatically incorrect yet still much better than "Boscy". In short some aspects of the translation still can be improved but the "Godlike" translation and the female class for all npc bug are realy the most hurtfull for me.

 

No. Anything please, but not "Bogom Podobni" or "Bogopodobni". The Boscy sound 1,000 times better. Plus, it's almost the exact translation, Anyway  words "fabulous" and "godlike" in the Polish language are synonymous.

 

Well ok but but the translators didint realy do a proper job after thinking about it i think best othere solution whould be to change from "Boscy" to "Napiętnowani" or something else. In the polish language you can find quite few alternatives that dont sound like "fabulous". Also nice job with 1.05!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Does the translation team (Qloc AFAIK) even work on polishing translation? Does devs provide them info about new lines that were added by consecutive patches? It would be a shame if translation team stop workong on it, cause otherwise they did a really nice job.

Link to post
Share on other sites
 • 0

As I can't edit my post.

 

Sometimes loading page tips are empty. Same no text in dialog box.

 

screen10.jpg

 

Missing tips suggestions:

 

ENG: "NPCs with gold name plates were designed by our backers. Interacting with them will allow you to experience each one's unique history."
PL: "NPC ze złotymi nazwami zostały zaprojektowane przez naszych sponsorów. Interakcja z nimi pozwoli Ci na poznanie ich unikalnych historii."
 
ENG: "The tombstone icon indicates a memorial. These are personalized messages written by our backers. Many of them break the fourth wall, so players desiring complete immersion may wish to avoid clicking them."
PL: "Ikona nagrobeku wskazuje memoriał. Są to indywidualne wiadomości napisane przez naszych sponsorów. Wielu z nich "zburzyło czwartą ścianę", więc gracze pragnący całkowitego wczucia się w grę mogą chcieć uniknąć klikania w nie."
 
ENG: "Clicking an item in a container while holding the shift key will move it directly to your stash."
PL: "Kliknięcie przedmiotu w pojemniku, jednocześnie przytrzymując klawisz Shift, przeniesie go wprost do skrytki."
 
ENG: "You can hotkey any ability by hovering the mouse cursor over its button and pressing the desired hotkey."
PL: "Możesz przypisać dowolnej umiejętności klawisz skrótu zatrzymując wskaźnik myszy nad jego przyciskiem i naciskając pożądany klawisz."
 
Fixes in gui file:
   <ID>1252</ID>
EN: "{0} Spell Damage"
PL: "Obrażenia od magii: {0}"
   <ID>1944</ID>
EN: "Number of Enemies for Auto-Slow:"
PL: "Liczba wrogów aktywująca Automatyczne Spowolnienie:"
   <ID>1948</ID>
EN: "Area Loot Radius (meters)"
PL: "Zasięg obszaru podniesienia łupu (metry)"
   <ID>1949</ID>
EN: "{0} Unarmed Accuracy"
PL: "Celność bez broni {0}"
   <ID>1960</ID>
EN: "Graphics Quality"
PL: "Jakość grafiki"
   <ID>1961</ID>
EN: "Adjust the game's graphics quality. Use a lower setting if your game runs slowly."
PL: "Regulacja jakości grafiki w grze. Użyj niższego ustawienia, jeśli gra działa powoli."
   <ID>1962</ID>
EN: "Tips"
PL: "Porady"
   <ID>1963</ID>
EN: "Pre-Level Companions on Joining"
PL: "Automatyczny awans Towarzyszy przy dołączeniu do drużyny"
   <ID>1964</ID>
EN: "Automatically advances Companions when they first join the party. Disable this option to manually advance Companions from 1st level."
PL: "Automatycznie awansuje Towarzyszy dołączanych do grupy poraz pierwszy. Wyłącz tę opcję, aby ręcznie awansować Towarzyszy od 1-ego poziomu."
   <ID>1977</ID>
EN: "News"
PL: "Aktulanosci"
   <ID>1978</ID>
ID 1978
EN: "Show News"
PL: "Pokaż aktualności"
   <ID>1979</ID>
EN: "Stealing"
PL: "Okradanie"
   <ID>1981</ID>
EN: "If enabled, show the latest news on the Main Menu."
PL: "Jeśli opcja jest włączona, pokazują najnowsze wiadomości w Menu Głównym."
   <ID>1983</ID>
EN: "Voice Frequency"
PL: "Częstotliwość odzywania się"
   <ID>1984</ID>
EN: "Determines how frequently companions and player characters will play their voice cues."
PL: "Określa jak często towarzysze i postać gracza wypowiadają swoje kwestie."
   <ID>1987</ID>
EN: "Enchantment"
PL: "Zaklęcie"
   <ID>1988</ID>
EN: "{0} chance to reflect Ranged attacks"
PL: "Szansa na odbicie ataku dystansowego {0}"
   <ID>1989</ID>
EN: "Item Type"
PL: "Rodzaj przedmiotu"
   <ID>1990</ID>
EN: "Name (High to Low)"
PL: "Nazwa (Malejąco)"
   <ID>1991</ID>
EN: "Sell Value (Low to High)"
PL: "Cena sprzedaży (Rosnąco)"
   <ID>1992</ID>
EN: "Sell Value (High to Low)"
PL: "Cena sprzedaży (Malejąco)" 
   <ID>1993</ID>
EN: "Enchanments (Low to High)"
PL: "Jakość zaklęcia przedmiotu (Rosnąco)"
   <ID>1994</ID>
EN: "Enchantments (High to Low)"
PL: "Jakość zaklęcia przedmiotu (Malejąco)"
   <ID>1995</ID>
EN: "Apply"
PL: "Zastosuj"
   <ID>1997</ID>
EN: "Frame Rate Max"
PL: "Maksymalna ilość klatek"
   <ID>1998</ID>
EN: "This will set a maximum frame rate the game will run at. Use this setting to set a maximum frame rate the game can run at to assist with overheating. This may also be limited by your monitor's refresh rate if vsync is enabled."
PL: "Ustawia maksymalną liczbę klatek dla gry. Użyj tego ustawienia, aby ustawić maksymalną liczbę klatek dla gry aby zapobiec przegrzaniu. Opcja ta również może też być ograniczona przez częstotliwość odświeżania monitora, jeśli VSYNC jest włączony."
   <ID>1999</ID>
EN: "Auto Level Companions"
PL: "Automatyczny awans Towarzyszy"
   <ID>2000</ID>
EN: "If enabled, this option will auto-level companions to the player's current level following a standard level progression. If disabled, the player may choose their level progression."
PL: "Jeśli właczona, opcja będzie automatycznie awansować towarzyszy do aktualnego poziomu garcza według standardowego poziomu postępu. Jeśli wyłączona, gracz może wybrać swój poziomu rozwoju."
   <ID>2015</ID>
EN: "Examine"
PL: "Zbadaj"
   <ID>2016</ID>
EN: "Adjusts the area that allows to loot multiple bodies with a single click. If set to 0m only the selected body will be looted"
PL: "Określa obszar, który umożliwia podniesienie łupu z wielu ciał za pomocą jednego kliknięcia. Jeśli jest ustawiony na 0m jedynie z wybranego ciała zostanie podniesiony łup."
   <ID>2018</ID>
EN: "Unused points will carry to the next level"
PL: "Niewykorzystane punkty będą przeniesione na następny poziom"
   <ID>2019</ID>
EN: "Attackers: {0}"
PL: "Atakujący: {0}"
   <ID>2020</ID>
EN: "Defenders: {0}"
PL: "Broniący: {0}"
   <ID>2049</ID>
EN: "{0} cannot be unequipped."
PL: "{0} nie może być zdjęty."
PL: <FemaleText>"{0} nie może być zdjęta" </FemaleText>
   <ID>2059</ID>
EN: "Trapper"
PL: "Traper"
   <ID>2104</ID>
EN: "Animal Companion"
PL: "Zwierzęcy Towarzysz"

Pls write if you see this different  or I wrong translate sentence. 
 
In free time i try do next translations, it will be nice if someone helps.
 
Edited by solkan
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
 • Create New...